15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2013 - 25 maggio 2013

Polski - Orędzie 25. maj 2013r

Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2013r.

Drogie dzieci! Dziś was wzywam, abyście byli mocni i zdecydowani w wierze i modlitwie, dopóki wasze modlitwy nie będą tak mocne, że otworzą Serce mego umiłowanego Syna Jezusa. Módlcie się dziatki, módlcie się nieustannie, dopóki wasze serce nie otworzy się [dla] miłości Bożej. Jestem z wami i oręduję za wami i proszę o wasze nawrócenie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`