15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2014 - 25 maggio 2014

Čeština - Poselství, 25. května 2014

Poselství z Medžugorje, 25. května 2014

Drahé děti! Modlete se a buďte si vědomy, že jste bez Boha hlína. Proto, obraťte své myšlenky a srdce k Bohu a modlitbě. Důvěřujte v jeho lásku. V Božím duchu, vy dítka, jste všichni povoláni, abyste byly svědky. Vy jste drahocenní, a já vás volám, dítka, ke svatosti a životu věčnému. Proto si buďte vědomy, že je tento život pomíjející. Já vás mám ráda a vybízím k novému životu obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`