filemtime() [function.filemtime.html]: stat failed for /data/medjugor/html/./data/olm/temp/data-olm-temp-xml-data-olm-config.xml.php.dat.lck [mini-files.php, line 112]

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Năm 2014 - 15 Videos Messagio di Medjugorje - Medjugorje Message - May 25, 2014 - 25 maggio 2014 - Medjugorje WebSite

15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2014 - 25 maggio 2014

Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Năm 2014

Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Năm 2014

Các con yêu dấu, Hãy cầu nguyện và biết rằng không có Thiên Chúa các con chỉ là bụi đất. Vì thế, hãy quay tư tưởng và tâm hồn về với Chúa và về việc cầu nguyện. Hãy tin tưởng vào tình yêu thương của Ngài. Trong thần khí của Thiên Chúa, các con nhỏ ơi, các con tất cả được kêu gọi làm những chứng nhân. Các con quý giá và Mẹ kêu gọi các con, các con nhỏ ơi, tới sự thánh đức, tới cuộc sống trường sinh. Vì thế, các con hãy biết rằng cuộc sống này thì đang qua đi. Mẹ yêu thương các con và kêu gọi các con tới một đời sống hoán cải mới. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`