15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2014 - 25 maggio 2014

Slovenčina - Posolstvo 25. máj 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2014

Drahé deti! Modlite sa a uvedomte si, že bez Boha ste prach. Preto obráťte svoje mysle i srdcia k Bohu a modlitbe. Dôverujte jeho láske. Vy ste v Božom Duchu, milé deti, všetci pozvaní, aby ste boli svedkami. Vy ste drahocenní a ja vás pozývam, milé deti, k svätosti, k večnému životu. Preto si uvedomujte, že tento život je pominuteľný. Milujem vás a pozývam vás k novému životu obrátenia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`