14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2015 - 25 maggio 2015

Polski - Orędzie 25. maj 2015r

Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2015r.

Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i z radością wszystkich was wzywam: módlcie się i wierzcie w siłę modlitwy. Dziatki, otwórzcie wasze serca, aby Bóg was wypełnił swoją miłością i będziecie radością dla innych [ludzi]. Wasze świadectwo będzie mocne i wszystko co czynicie będzie przeplecione Bożą delikatnością. Jestem z wami i modlę się za was i wasze nawrócenie, dopóki nie umieścicie Boga na pierwszym miejscu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`