15 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - May 25, 2017 - 25 maggio 2017

Čeština - Poselství, 25. května 2017

Poselství z Medžugorje, 25. května 2017

Drahé děti! Všemohoucí mi dovolil, abych vás znovu volala k obrácení. Dítka, otevřete svoje srdce milosti ke které jste všichni pozvaní. Buďte svědci míru a lásky v tomto nepokojném světě. Váš život zde na zemi je pomíjející. Modlete se, abyste skrze modlitbu žíznily po nebi a nebeských věcech a vaše srdce bude vidět vše jinak. Nejste samy, já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`