16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - November 25, 2013 - 25 novembre 2013

Slovenčina - Posolstvo 25. november 2013

Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2013

Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Milé deti, otvorte dvere srdca do hĺbky modlitbe, modlitbe srdcom, a potom bude môcť Najvyšší pracovať na vašej slobode a začne sa obrátenie. Viera sa stane mocná a celým srdcom budete môcť povedať: ,Boh môj, moje všetko.‘ Pochopíte, milé deti, že tu na zemi je všetko pominuteľné. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`