17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - November 25, 2017 - 25 novembre 2017

Slovenčina - Posolstvo 25. november 2017

Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2017

Drahé deti! V tomto milostivom čase pozývam vás k modlitbe. Milé deti, modlite sa a hľadajte pokoj. On, ktorý prišiel sem na zem, aby vám dal svoj pokoj bez rozdielu kým alebo čím ste; on, môj Syn, váš brat, mojím prostredníctvom vás pozýva k obráteniu, pretože bez Boha nemáte budúcnosť ani večný život. Preto verte, modlite sa a žite v milosti a v očakávaní svojho osobného stretnutia s ním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`