17 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - November 25, 2017 - 25 novembre 2017

Čeština - Poselství, 25. listopadu 2017

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2017

Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás volám k modlitbě. Modlete se a hledejte mír, dítka. On, který přišel sem na zemi, aby vám přinesl svůj mír, bez rozdílu kdo jste a co jste. On, můj syn, váš bratr, vás skrze mne vyzývá k obrácení, protože bez Boha nemáte budoucnost ani život věčný. Proto, věřte a modlete se a žijte v milosti a očekávání vašeho osobního setkání s Ním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`