13 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - October 25, 2013 - 25 Ottobre 2013

Slovenčina - Posolstvo 25. október 2013

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2013

Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili modlitbe. Modlitba koná zázraky vo vás a cez vás. Preto, milé deti, v jednoduchosti srdca vyprosujte od Najvyššieho, aby vám dal silu stať sa Božími deťmi, a nie, aby s vami satan lomcoval ako vietor s konármi. Rozhodnite sa, milé deti, znovu pre Boha a hľadajte len jeho vôľu, a potom v ňom nájdete radosť a pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`