13 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - October 25, 2013 - 25 Ottobre 2013

Čeština - Poselství, 25. října 2013

Poselství z Medžugorje, 25. října 2013

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se otevřely modlitbě. Modlitba dělá zázraky ve vás a skrze vás. Proto, dítka, v prostotě srdce žádejte od Nejvyššího, aby vám dal sílu, abyste byly Boží děti, a ne aby s vámi satan třásl jako vítr s větvemi. Rozhodněte se, dítka, znovu pro Boha a hledejte jenom jeho vůli a tehdy v Něm najdete radost a mír. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`