14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - October 25, 2014 - 25 Ottobre 2014

Slovenčina - Posolstvo 25. október 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2014

Drahé deti! Modlite sa v tomto milostivom čase a proste o príhovor všetkých svätých, ktorí sú už vo svetle. Nech sú deň čo deň pre vás príkladom a povzbudením na ceste vášho obrátenia. Deti moje, uvedomte si, že váš život je krátky a pominuteľný. Preto túžte po večnosti a pripravujte vaše srdcia v modlitbe. Ja som s vami a za každého z vás sa prihováram pred mojím Synom, zvlášť za tých, ktorí sa zasvätili mne a môjmu Synovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`