14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - October 25, 2017 - 25 Ottobre 2017

Slovenčina - Posolstvo 25. október 2017

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2017

Drahé deti! Pozývam vás, aby ste v tomto milostivom čase boli modlitbou. Všetci máte problémy, útrapy, súženia a nepokoje. Nech sú vám svätci vzorom a podnetom k svätosti. Boh vám bude nablízku a vy sa obnovíte v tomto hľadaní prostredníctvom osobného obrátenia. Viera vám bude nádejou a radosť zavládne vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`