16 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - September 25, 2014 - 25 Settembre 2014

Slovenčina - Posolstvo 25. september 2014

Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2014

Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste aj vy boli ako hviezdy, ktoré svojím jasom dajú svetlo a krásu druhým, aby sa tešili. Milé deti, buďte aj vy jas, krása, radosť a pokoj, a najmä modlitba za všetkých, ktorí sú ďaleko od mojej lásky i lásky môjho Syna Ježiša. Milé deti, dosvedčujte svoju vieru a modlitbu v radosti, v radosti viery, ktorá je vo vašich srdciach a modlite sa za pokoj, ktorý je drahocenný dar od Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`