14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - September 25, 2016 - 25 Settembre 2016

Slovenčina - Posolstvo 25. september 2016

Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2016

Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech sa vám modlitba stane životom. Len tak sa vaše srdce naplní pokojom a radosťou. Boh bude blízko pri vás a vy ho vo svojom srdci pocítite ako priateľa. Budete sa s ním rozprávať ako s niekým koho poznáte a, deti moje, budete mať potrebu svedčiť, pretože Ježiš bude vo vašom srdci a vy budete zjednotení v ňom. Som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`