14 Videos Messagio di Medjugorje

Medjugorje Message - September 25, 2017 - 25 Settembre 2017

Hrvatski - Poruka, 25. rujan 2017.

Poruka, 25. rujan 2017.

Draga djeco! Pozivam vas da budete darežljivi u odricanju, postu i molitvi za sve one koji su u kušnji, a vaša su braća i sestre. Na poseban način vas molim da molite za svećenike i sve posvećene da još žarče ljube Isusa, da Duh Sveti ispuni njihova srca radošću, da svjedoče Nebo i nebeske tajne. Mnoge duše su u grijehu, jer nema onih koji se žrtvuju i mole za njihovo obraćenje. Ja sam s vama i molim za vas da vaša srca budu ispunjena radošću. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.
 

For God to live in your hearts, you must love.

`