Language 
   

رسالة, ژانويه 2 2000

هرگز مانند امروز قلب من براي كمك به شما در خواهش نبوده است. من مادر شما از شما فرزندانم مي‌خواهم كه به من كمك كنيد براي احيا چيزهايي كه پدر مرا به خاطر آن فرستاده است. او مرا بين شما فرستاده است به خاطر عشق فراوانش. در اين زمان مقدس و فوق العاده كه شما دعا مي‌كنيد به طور مخصوص براي كساني كه عشق خداوند را تجربه نكرده‌اند. دعا كنيد و منتظر باشيد.
دسامبر 25 1999 (Monthly)
ژانويه 25 2000 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose