Language 
   

رسالة, مه 25 2000

فرزندان عزيزم! من با شما شادم در اين لحظات پر از يض كه شما را به نوشدن روحاني مي‌خوانم. دعا كنيد فرزندان كوچكم تا روح القدس به پري در شما ساكن شود و شما قادر باشيد كه شاهديني از شادي براي ديگراني كه به دور از ايمان هستند باشيد. بخصوص فرزندان كوچكم دعا كنيد براي هداياي روح‌القدس كه در روح عشق هر روز و در هر موقعيتي شما به همنوع خود نزديكتر شده و در اين پيروزي و عشق شما بر هر مشكلي فائق آييد. من با شما هستم و براي شما نزد مسيح شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
آوريل 25 2000 (Monthly)
ژوئن 25 2000 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose