Language 
   

رسالة, اوت 2 2005

فرزندان عزيزم! من با دستاني باز به سوي شما آمده‌ام تا همه شما را در آغوش بگيرم و تحت پوشش قرار دهم. وقتي قلبهاي شما پر از درخشش‌ بت‌هاي دروغين است من نمي‌توانم كاري بكنم. قلبهايتان را پاك كرده و اجازه دهيد فرشتگان من تا شروع به سرودن در آن كنم و سپس من شما را زير پوشش خودم گرفته و فرزندم را به شما مي‌دهم كه آرامش حقيقي و خوشبختي است. معطل نكنيد فرزندانم. متشكرم.
ژوئيه 25 2005 (Monthly)
اوت 25 2005 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose