Language 
   

رسالة, سپتامبر 2 2005

فرزندان عزيزم! من مانند يك مادر به سوي شما مي‌آيم و عظمت خداوند را به شما نشان مي‌دهم. پدر شما، دوستتان دارد و شما؟ كجا هستيد فرزندان من؟ چه چيزي در قلب شما در مكان اول قرار دارد؟ چه چيزي اجازه نمي‌دهد كه فرزند من در جاي اول قرار گيرد؟ فرزندانم اجازه دهيد كه بركت خداوند شما را پرسازد. باشد كه آرامش خداوند در شما نفوذ كرده ، آرامشي كه فرزندم به شما مي‌دهد.
اوت 25 2005 (Monthly)
سپتامبر 25 2005 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose