Language 
   

رسالة, آوريل 25 2008

كودكان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم در عشق خداوند همانند گلي كه اشعه‌هاي گرم بهاري را احساس مي‌كند. در اين مسير فرزندان كوچكم، در عشق خداوند رشد كنيد و آن را براي كساني كه از خداوند دور هستند نيز حمل كنيد. به دنبال خدا باشيد و نيكويي را براي همه كساني كه خداوند در سر راه شما قرار مي‌دهد انجام دهيد و نور و شادي باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
آوريل 2 2008 (Other)
مه 2 2008 (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose