Language 
   

رسالة, ژانويه 25 2012

فرزندان عزيزم با شادماني امروز شما را فراميخوانم كه قلبهايتان را بازكنيد و به من گوش دهيد. دوباره مايلم كه شما را به قلب معصومم نزديكتر كنم در جايي كه شما پناه و آرامش را مي‌يابيد. وجودتان را براي دعا بازكنيد تا جايي كه براي شما شادي بياورد. در دعا فيض بي‌اندازه به شما داده ميشود و شما ميتوانيد دستهاي باز مرا براي اين جهان بدون آرامش كه به دنبال صلح است بيابيد. فرزندان كوچكم شما با زندگيتان در ايمان و دعا شهادت مي‌دهيد و ايمان هر روز در قلبهاي شما رشد ميكند. من با شما هستم . متشكرم براي اينكه به پيغام من گوش داديد.
ژانويه 2 2012 (Other)
فوريه 2 2012 (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose