Language 
   

رسالة, فوريه 25 1987

فرزندان عزيزم! امروز مي خواهم شما همه تحت پوشش من باشيد و شما را به راه تبديل شدن هدايت كنم. فرزندان عزيزم من به شما التماس ميكنم كه هر چه از گذشته داريد تسليم خداوند كنيد هر چيز شري كه در قلب شما انباشته شده است. من مي‌خواهم همه شما شاد باشيد اما در گناه هيچ كس نمي‌تواند شاد باشد. بنابراين فرزندان عزيزم دعا كنيد و در دعاهايتان شما راه شادي را خواهيد يافت. شادي در قلبهاي شما ظاهر خواهد شد و بنابراين شما شاهدين شاد خواهيد بود كه پسر من از هر يك از شما مي‌خواهد باشيد. من شما را بركت مي‌دهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
ژانويه 25 1987 (Monthly)
مارس 25 1987 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose