Language 
   

رسالة, دسامبر 25 1987

فرزندان عزيزم با من شاد باشيد. قلب من شاد است زيرا امروز مي‌خواهم مسيح را به شما بدهم. فرزندان عزيزم من مي‌خواهم كه هر يك از شما قلبتان را به مسيح باز كنيد و او به شما عشق را خواهد داد. فرزندان عزيزم من از او مي‌خواهم كه شما را تغيير دهد و شما را تعليم دهد و محافظت كند. امروز دعا مي‌كنم كه بخصوص هر يك از شما را به حضور خدا ببرم كسي كه خودش را در شما آشكار كرده است. من شما را فرا مي‌خوانم كه در دعاهايتان با قلبي خالص در حضور خداوند باشيد. در كارهايتان در هر روز زندگي خداوند را در مكان اول قرار دهيد. من شما را فرا مي‌خوانم كه به طور جدي از من پيروي كنيد و من نيز شما را خواهم خواند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
نوامبر 25 1987 (Monthly)
ژانويه 25 1988 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose