Language 
   

رسالة, مه 25 1991

فرزندان عزيزم! امروز شما را دعوت ميكنم كه پيغام هاي مرا كه براي آرامش است بشنويد و با عشق و محبت در زندگيتان آن را درك كنيد. بسيار كساني هستند كه در مورد پيغام‌ها صحبت مي‌كنند ولي زندگي‌نمي‌كنند. فرزندان عزيزم شما را دعوت مي‌كنم كه زندگي كرده و چيزهاي منفي را در خودتان تغيير دهيد. و همه‌ چيز را به مثبت در زندگيتان تغيير دهيد. فرزندان عزيرم من با شما هستم و مي‌خواهم به هر يك از شما در زندگي كمك كنم با زندگي كردن و شاهد نيكو بودن. من با شما هستم فرزندان عزيزم تا به شما كمك كنم و به بهشت هدايت كنم. و در بهشت شادي را خواهيد داشت كه شما در حال حاضر با زندگي در اكنون خواهيد داشت. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
آوريل 25 1991 (Monthly)
ژوئن 25 1991 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose