Language 
   

رسالة, فوريه 25 1995

فرزندان عزيزم! امروز شما را دعوت مي‌كنم تا مأموراني براي پيغام‌هاي من باشيد كه من در اين مكان كه براي من عزيز است به شما مي‌دهم. خداوند به من اجازه داده است كه مدت زيادي با شما باشم بنابراين فرزندان كوچكم شما را دعوت ميكنم كه با عشق به پيغام‌هايم زندگي كنيد و آن را به جهانيان انتقال دهيد تا مانند رودخانه‌اي از عشق به مردمي كه پر از نفرت و بدون آرامش هستند جريان يابد. من شما را دعوت مي‌كنم فرزندان كوچكم آرامش باشيد در جايي كه آرامش نيست و نور باشيد در جايي كه تاريكي است تا هر قلبي نور و راه نجات را بپذيرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
ژانويه 25 1995 (Monthly)
مارس 25 1995 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose