Language 
   

رسالة, نوامبر 25 1995

فرزندان عزيزم! امروز شما را دعوت مي‌كنم كه هر يك از شما در عشق خداوند تازه شويد كسي كه هر يك از شما را نجات داده و باز خريد كرده است. و همين‌طور برادران و خواهران نزديك شما را. بدون عشق فرزندان كوچكم نمي‌توانيد در پاكي رشد كرده و نمي‌توانيد نيكو باشيد. بنابراين فرزندان كوچكم دعا كنيد با دعاي بي‌وقفه است كه خداوند عشقش را به شما نشان مي‌دهد. من شما را دعوت مي‌كنم به اتحاد با خودم و عشق ورزيدن. امروز من با شما هستم. و شما را دعوت مي‌كنم كه در قلبهايتان و خانواده‌تان عشق را كشف كنيد. براي اينكه خداوند در قلبهايتان زندگي كند بايد عشق بورزيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
اُكتبر 25 1995 (Monthly)
دسامبر 25 1995 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose