Language 
   

رسالة, نوامبر 25 1996

فرزندان عزيزم! امروز دوباره شما را دعوت مي‌كنم به اينكه دعا كنيد تا از طريق دعاهايتان و روزه و قرباني‌هاي كوچك وجودتان براي مسيح آماده شود. در اين لحظات فرزندان كوچكم كه زمان فيض براي شماست از هر لحظه استفاده كنيد و نيكويي كنيد براي اينكه تنها از اين طريق تولد مسيح را در قلبهايتان احساس واهيد كرد. اگر با زندگيتان نمونه باشيد نشانه‌اي از عشق خداوند خواهيد بود و شادي در قلب مردم پيروز خواهد شد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
اُكتبر 25 1996 (Monthly)
دسامبر 25 1996 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose