Language 
   

رسالة, دسامبر 25 1996

فرزندان عزيزم! اموز با شما هستم و بخصوص مسيح را در دستهايم براي شما آورده ام . فرزندان كوچكم وجودتان را به صداي او باز كنيد. او شما را به شادي مي‌خواند. فرزندان كوچكم، زندگي شاد با پيغام‌ها و انجيل داشته باشيد. در اين لحظه تكرار ميكنم كه با شما هستم فرزندان كوچكم و من مادر شما هستم و مي‌خواهم عشق خدا را براي شما آشكار كنم و همچنين آرامش خداوند را. من نمي‌خواهم كه زندگي شما در غم باشد. اما براي اينكه شادي ابدي را مطابق انجيل تشخيص دهيد. تنها از اين طريق زندگي شما معني مي‌گيرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
نوامبر 25 1996 (Monthly)
ژانويه 25 1997 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose