Language 
   

رسالة, ژانويه 25 1999

فرزندان عزيزم! دوباره شما را به دعا كردن دعوت مي‌كنم. شما بهانه‌اي نداريد براي كار كردن زيرا طبيعت هنوز در خواب عميقي فرو رفته است. وجودتان را در دعا بازكنيد. دعا را در خانواده‌تان تازه كنيد. كتاب مقدس را در مكان قابل ديد در خانواده قرار دهيد. آن را بخوانيد. آن را انعكاس داده و يادبگيريد كه خداوند چگونه مردمش را محبت مي‌كند. عشق او شخصيتش را در هر زمان نشان مي‌دهد زيرا او مرا فرستاده است تا شما را در مسير نجات فرا بخوانم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
دسامبر 25 1998 (Monthly)
فوريه 25 1999 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose