Web address of the page: https://www.medjugorje.ws/fa/messages/080725m/ 
www.medjugorje.ws » Our Lady of Medjugorje Messages » رسالة, ژوئيه 25 2008

رسالة, ژوئيه 25 2008

 

رسالة, ژوئيه 25 2008

فرزندان عزيزم! در اين لحظه كه شما به استراحت بدني مي‌انديشيد من شما را فرا مي‌خوانم كه تبديل شويد. دعا كنيد و كار كنيد تا قلبهاي شما استراحت حقيقي در روح و بدن را از خداوند آفريننده شما بدست آورد. و او صورت خود را بر شما آشكار كرده و آرامشش را به شما بدهد. من با شما هستم. و براي هر كدام از شما نزد خداوند شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.