Web address of the page: https://www.medjugorje.ws/fa/messages/090202s/ 
www.medjugorje.ws » Our Lady of Medjugorje Messages » رسالة, فوريه 2 2009

رسالة, فوريه 2 2009

 

رسالة, فوريه 2 2009

فرزندان عزيزم! با قلبي مادرانه امروز مايلم به شما يادآوري كنم و توجه شما را به سمت محبت بي‌اندازه و عشقي كه از خداوند است جلب كنم. پدر شما مرا فرستاده است و منتظر است. او منتظر است كه قلبهاي باز شما براي كارهاي او آماده شود. او منتظر است براي قلبهاي شما تا در عشق مسيحي و در رحمت روح فرزند من متحد شود. زمان را از دست ندهيد. فرزندانم ، زيرا شما آن‌طور كه بايد استاد (ماهر) نيستيد.