Web address of the page: https://www.medjugorje.ws/fa/messages/090525m/ 
www.medjugorje.ws » Our Lady of Medjugorje Messages » رسالة, مه 25 2009

رسالة, مه 25 2009

 

رسالة, مه 25 2009

فرزندان عزيزم! از شما مي‌خواهم كه دعا كنيد براي آمدن روح‌القدس براي هر مخلوق تعميد يافته زيرا كه روح‌القدس شما را احيا خواهد كرد و شما را در مسيري قرار خواهد داد كه شاهديني از ايمان باشيد براي تمام كساني كه از خداوند و عشق او دور هستند. من با شما هستم و براي شما بيشترين شفاعت‌ها را خواهم كرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.