Web address of the page: https://www.medjugorje.ws/fa/messages/110825m/ 
www.medjugorje.ws » Our Lady of Medjugorje Messages » رسالة, اوت 25 2011

رسالة, اوت 25 2011

 

رسالة, اوت 25 2011

فرزندان عزيزم! امروز شما را ميخوانم به دعا و روزه براي خواسته‌هايم زيرا شيطان ميخواهد كه برنامه‌هاي مرا نابود كند كه از اينجا شروع شده و كل جهان را دعوت كرده‌است. بسياري پاسخ داده‌اند ولي هنوز بسياري هستند كه نميخواهند پيغام‌هاي مرا بشنوند و بپذيرند. بنابراين شما جواب آري بگوييد و قوي و مصمم باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.