Web address of the page: https://www.medjugorje.ws/fa/messages/950625m/ 
www.medjugorje.ws » Our Lady of Medjugorje Messages » رسالة, ژوئن 25 1995

رسالة, ژوئن 25 1995

 

رسالة, ژوئن 25 1995

فرزندان عزيزم! امروز وقتي تعداد زياد شما را ميبينم كه پيغام هاي مرا شنيده و با آن زندگي ميكنيد شاد مي‌شوم. شما را دعوت مي كنم فرزندان كوچكم كه حاملان شاد آرامش در اين جهان پر از مشكل باشيد. براي آرامش و صلح دعا كنيد تا به زودي زماني از صلح و آرامش در قلبهايي كه بي‌صبرانه انتظارش را مي‌كشند سلطنت كند. من نزديك شما هستم فرزندان كوچكم و براي هريك از شما بسيار شفاعت مي‌كنم. شما را مادرانه بركت ميدهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.