رسالة, آوريل 25 2000


 

رسالة, آوريل 25 2000 [O]

فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را به تبديل شدن فرا مي‌خوانم. شما به چيزهاي مادي بسياري توجه داريد و اهميت كمي به مسايل روحاني مي‌دهيد. قلبهايتان را بازكنيد و روي تبديل شخصي‌تان كار كنيد. تصميم بگيريد كه براي خداوند وقت بگذاريد براي دعا تا دعايتان ملاقاتي شاد با خداوند باشد. تنها از اين طريق زندگي شما معني پيدا خواهد كرد و با شادي خواهد بود و شما زندگي ابدي را خواهيد ديد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`