رسالة, ژوئيه 25 2000


 

رسالة, ژوئيه 25 2000 [O]

فرزندان عزيزم! فراموش نكنيد كه شما در جايي از زمين هستيد كه راهي به ابديت است و خانه شما در بهشت است. اين دليلي است كه فرزندان كوچكم كه بايد به عشق خداوند قلبهايتان را باز كنيد و خودخواهي و گناه را ترك كنيد. باشد كه شادي شما تنها در كشف خداوند در دعاي روزانه باشد. اين دليلي است كه استفاده نيكو از وقت را برده و دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد و خدا نزديك شما در دعاهايتان و ميان دعاهايتان. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`