رسالة, نوامبر 25 2000


 
فرزندان عزيزم! امروز وقتي بهشت بخصوص در نزديكي شماست شما را فرا مي‌خوانم كه دعا كنيد تا در دعاهايتان شما خداوند را در مكان اول قرار دهيد. فرزندان كوچكم امروز من نزديك شما هستم و هر يك از شما را بركتي مادرانه مي‌دهد تا قوي شده و دوست داشته باشيد همه كساني كه در زندگي زمينيتان ملاقات مي‌كنيد و بتوانيد عشق خداوند را به آنها بدهيد. من با شما خوشحالم و مي‌خواهم به شما بگويم كه برادراتان اسلاوكو در بهشت متولد شده است و براي شما شفاعت مي‌كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`