رسالة, دسامبر 25 2000


 
فرزندان عزيزم! امروز زماني كه خداوند به من عطا كرده است كه بتوانم با شما باشم همراه با مسيح كوچك در دستهايم. من با شما خوشحالم و از خداوند سپاسگزارم براي هر چيزي كه در اين سالگرد انجام مي‌دهد. از خداوند سپاسگزارم بخصوص براي موقعيت كساني كه به خداوند كاملا آري مي‌گويند. من شما را بركتت مي‌دهم و با بركتم مسيح متولد شده را بهتان مي‌دهم. من دعا ميكنم برايشادي تولد در قلبهاي شما كه شما نيز در اين شادي آن راامروز حمل كنيد . در تولد اين فرزند كه نجات دهنده قلبهايتان است شما را به زندگي پاك مي‌خوانم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`