رسالة, مارس 25 2001


 

رسالة, مارس 25 2001 [O]

فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم كه وجودتان را به دعا باز كنيد . شما در اين لحظاتي كه خداوند فيض زيادي داده است زندگي مي‌كنيد اما نمي دانيد كه چگونه نيكويي را بسازيد و از آنها استفاده كنيد. شما نگران هر چيزي هستيد اما خيلي كم براي جانهايتان و زندگي روحانيتان . از اين خواب خستگي‌آور بيدار شده و جانهايتان به خداوند آري بگويد تا خدا به شما قوت دهد. تصميم بگيريد براي تبديل شدن و پاك بودن. من با شما هستم فرزندان كوچكم. و شما را به كمال رساندن جانهايتان فرا مي‌خوانم و هر چيزي كه انجام مي‌دهيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`