رسالة, ژوئيه 25 2001


 

رسالة, ژوئيه 25 2001 [O]

فرزندان عزيزم! در اين لحظات فيض شما را فرا مي‌خوانم به اينكه به خداوند از طريق دعاهاي شخصيتان نزديكتر شويد. استفاده نيكو را از لحظات آرامش كرده و جانهايتان و چشمهايتان در خداوند آرامي گيرد. آرامش را در طبيعت پيدا كنيد و شما خداوند آفريننده را براي هر چيزي كه شما را قادر مي‌سازد كه براي خلقتش او را شكر كنيد ، كشف خواهيد كرد. و سپس شما شادي را در قلبتان پيدا خواهيد كرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`