رسالة, سپتامبر 25 2001


 
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم به دعا كردن بخصوص امروز هنگامي كه شيطان جنگ و نفرت را مي‌خواهد. شما را مجددا فرا مي‌خوانم فرزندان كوچكم كه دعا كنيد و روزه بگيريد تا خداوند به شما آرامش دهد. شاهدان آرامشي باشيد كه هر كدامتان حاملان آرامش در اين جهان بدون آرامش باشد. من با شما هستم و نزد خدا برايتان شفاعت مي‌كنم. و شما نترسيد زيرا هركس كه دعا مي‌كند از شيطان نمي‌ترسد و در قلبش نفرت نيست. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`