رسالة, اُكتبر 25 2001


 
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم كه با تمام قلبتان دعا كنيد و يكديگر را دوست داشته باشيد. فرزندان كوچكم! شما انتخاب شده‌ايد كه شاهدين آرامش و خوشبختي باشيد. اگر جايي آرامش نيست دعا كنيد و آن را دريافت خواهيد كرد. از طريق شما و دعاهايتان فرزندان كوچكم آرامش در جهان جريان پيدا خواهد كرد. اين دليلي است كه فرزندان كوچكم مي‌گويم دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد. زيرا دعاها معجزات را مي سازد در قلبهاي بشريت و جهان. من با شما هستم و از خدا سپاسگزارم براي هر يك از شما كه مي‌پذيرد و با جديت در دعا زندگي مي‌كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`