رسالة, دسامبر 25 2001


 
فرزندان عزيزم! شما را امروز فرا مي‌خوانم و شما را تشويق ميكنم كه براي آرامش دعا كنيد. بخصوص امروز شما را مي‌خوانم كه مسيح متولد شده را در بازوهايم براي شما حمل مي‌كنم. تا با اتحاد با او از طريق دعاهايتان نشانه‌اي براي اين جهان آشفته باشيد. تشويقتان مي‌كنم فرزندان كوچكم كه دعا كنيد و عشق بورزيد. با ايمان باشيد و ديگران را تشويق كنيد كه ايمان داشته و بيشتر عشق بورزند. شما را بركت مي‌دهم و مي‌خوانم به اينكه به قلب من و قلب مسيح كوچك نزديك شويد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`