رسالة, ژانويه 2 2003

Other languages: Italiano, Română, زبان_فارسی

 
فرزندان عزيزم! مانند يك مادر كه فرزندانش را دعوت ميكند شما را دعوت مي‌كنم كه به من پاسخ دهيد. اجازه دهيد قلبهايتان را با عشق پركنم تا آن تبديل به قلبي پر از عشق شود كه به ديگران آن را منتقل مي‌كند. در اين مسير شما مي‌توانيد به مأموريت من براي تبديل كساني كه هنوز عشق خداوند و عشق فرزند مرا تجربه نكرده‌اند كمك كنيد. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`