رسالة, اُكتبر 2 2003

Other languages: Italiano, Română, زبان_فارسی

 
فرزندان عزيزم! قبلهايتان را كاملا به من بدهيد . اجازه بدهيد شما را نزد فرزندم ببرم. كسي كه آرامش حقيقي و خوشبختي است. اجازه ندهيد كه شاديهاي دروغين شما را احاطه كرده و شما را فريب دهد. اجازه ندهيد شيطان با شاديها و آرامش دروغين بر شما حكمراني كند. نزد من بيايد. من با شما هستم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`