رسالة, فوريه 25 2004


 

رسالة, فوريه 25 2004 [O]

فرزندان عزيزم! امروز نيز مانند گذشته تاكنون شما را فرا مي‌خوانم كه قلبهايتان را به پيغام‌هاي من بازكنيد. فرزندان كوچكم با آنهايي باشيد كه جانها را به سوي خدا مي‌كشند نه كساني كه از او دور ميكنند. من با شما هستم و با علاقه‌اي خاص دوستتان دارم. اكنون زمان اعتراف و توبه و تبديل است. ازاعماق قلبم شما را مي‌خوانم كه با من باشيد و قلبهايتان عظمت خداوند را خواهد ديد. زيرا او بركت و فيض عظيم به شما خواهد داد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`