رسالة, سپتامبر 25 2004


 
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را مي‌خوانم كه محبت كنيد در جايي كه نفرت از غذاست درحالي كه آنجا گرسنگي وجود دارد. قلبهايتان را باز كنيد فرزندان كوچكم و اجازه بدهيد دستهاي پر از سخاوت شما باز شود و از طريق شما هر مخلوقي از آفريدگار تشكر كند. دعا كنيد فرزندان كوچكم و قلبهايتان را به عشق خداوند بازكنيد اما نمي‌تواند مگر اينكه دعا كنيد. بنابراين دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`