رسالة, فوريه 25 2005


 

رسالة, فوريه 25 2005 [O]

فرزندان كوچكم! امروز شما دستهاي باز (گسترده) من در اين جهاني باشيد كه خداوند را در آخرين مكان قرار مي‌دهد. شما فرزندان كوچكم خداوند را در مكان اول زندگيتان قرار دهيد. خداوند شما را بركت خواهد داد و به شما قوت خواهدداد تا شاهدان او براي عشق و آرامش باشيد. من با شما هستم و براي همه شما شفاعت ميكنم. فرزندان كوچكم، فراموش نكنيد كه شما را با عشقي لطيف دوست مي‌دارم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`