رسالة, ژوئيه 2 2005

Other languages: English, Български, Italiano, Română, Tiếng Việt, زبان_فارسی

 

رسالة, ژوئيه 2 2005 [O]

فرزندان عزيزم!مانند يك مادر با شما شادي مي‌كنم و مانند يك مادر دعوتتان مي‌كنم. من فرزندم را برايتان مي‌آورم. فرزندم خداوند شما. قلبهايتان را پاك كنيد و سر خود را در حضور خداوند خم كنيد. اجازه بدهيد كه قلب مادرانه من به شادي برخيزد. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`